Oferta

Pierwotne leczenie endodontyczne 

Endodoncja to dziedzina stomatologii zachowawczej, zwana inaczej leczeniem kanałowym. Polega na usunięciu z wnętrza zęba zainfekowanej miazgi, a następnie dokładnym oczyszczeniu, poszerzeniu, wypłukaniu środkami dezynfekcyjnymi systemu korzeniowego oraz wypełnieniu kanałów płynną gutaperką.

Ponowne leczenie endodontyczne

Jest ono przeprowadzane, gdy ząb za pierwszym razem nie został prawidłowo wyleczony. Najczęstsze powody do przeprowadzenia ponownego leczenia kanałowego to m.in. niedostateczne oczyszczenie wszystkich kanałów, nieodnalezienie wszystkich istniejących kanałów, złamanie narzędzia endodontycznego w trakcie pierwotnego leczenia, perforacja komory zęba lub korzenia…

Dla pacjentów

Leczenie kanałowe przeprowadzam według najnowszych światowych standardów, w znieczuleniu miejscowym, w powiększeniu przy użyciu mikroskopu zabiegowego oraz w pełnej izolacji od śliny i bakterii za pomocą koferdamu.

Dla lekarzy

U pacjentów będą wykonywane tylko procedury zlecone przez lekarza kierującego. Po wykonaniu zabiegu pacjent zostaje skierowany do swojego lekarza w celu kontynuacji leczenia. Pacjentowi zostają przekazane: szczegółowy opis zabiegu, wykonane zdjęcia rvg. W celu uzgodnienia szczegółowego zakresu leczenia proszę o pisemne skierowanie z podaniem swojego numeru kontaktowego.

27 kwietnia 2021